“Manden, marsken, magien” – en bog om afdøde købmand og naturfotograf Carl C. Christiansen (1935 – 2022), udgivet 2023. Bogen er næsten udsolgt, men kan dog stadig købes på arkivet i dets åbningstiden. Bogens pris er kr. 150,-

 

Aktiviteter i den kommende tid

Nyheder
Generalforsamlingen 2024

Årets generalforsamling afvikles torsdag den 18. april 2024 kl. 19.00 i kantinen på Tønder Oberbygningsskole, Skolevej 9, 6270 Tønder (Indgang fra Skolevej og ind i skolegården. Bygningen til højre).

Dagsorden

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for d. 31.03.23 – d. 01.04.24
Regnskabe for 2023.
Arkivets beretning – til efterretning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Horst Fries ( modtager ikke genvalg), Anders Korsgaard Jessen (modtager genvalg), Nicolai Kirk Flyman (modtager genvalg), Alice Dam (modtager genvalg).
Valg af revisor.
Fastsættelse af kontingent for 2025. Bestyrelsen foreslår dette uændret til 150,- kr. per husstand.
Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formand, Henning Ravnborg Kristensen, Rosinfelt 166, 6270 Tønder – – i hænde senest den 11. april 2024.
Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der foredrag med titlen “Tønder Festival gennem 50 år” ved Bert Schulz og Knud Erik Jensen.

Indlevering af arkivalier

Hver tirsdag og onsdag i arkivets åbningstid.
Vi modtager bl.a. billeder, video, smalfilm, dias og skriftlige materialer af forskellig slags.

Smid aldrig billeder og skriftlige materialer væk. 

Er du i tvivl så lad os gennemgå det på arkivet.

Månedens billede

Dralles hårvand – Birkenwasser – på hjørnet af Kogade og Skibbrogade, ca. midten af 1960’erne.


Frivillige på arkivet

Alle vores arkivalier er registreret i den landsdækkende database Arkibas på Arkiv.dk

– prøv at søg dine bedsteforældre