Medlemskab

Som medlem støtter man Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune og lokalarkivets daglige drift.

Kontingentet er 150,- kr. om året pr. husstand.

For kontingentet modtages årligt bl.a. Tønder Erindringer, to gange et medlemsblad (forår g efterår), muligheden for deltagelse i foredrag samt en medlemsudflugt til en fornuftig pris. Der gennemføres ligeledes landsby- og byvandringer. Nu og da udgives lokalhistoriske bøger, som kan erhverves til medlemspris.

Der kan betales på følgende måder:
Tønder Sparekasse på kontonr. 9828-528331