Velkommen

Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune og Lokalhistorisk Arkiv byder læseren velkommen til denne hjemmeside, der gerne skulle være med til at udbrede kendskabet og interessen for den lokale historie i Gl.-Tønder Kommune.

Foreningen har godt 625 husstandsmedlemmer, hvoraf hovedparten bor i den nuværende Tønder Kommune, men foreningen har også godt 130 medlemmer udenfor kommunegrænsen.

Du er som medlem altid velkommen til at gøre opmærksom på foreningens eksistens og virke og måske opfordre til et medlemskab. Vi mærker især stor interesse for foreningens virke blandt den ældre del af befolkning, hvilket nok må betegnes som helt naturligt. Yngre mennesker skal også være hjertelig velkommen.